بایگانی: محصولات

نمایش یک نتیجه

 • کودکان در حوادث
  در دست انتشار

  کمک به کودکان در حوادث استرس‌زا (راهنمایی برای والدین و درمانگران کودک)

  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 175
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز_ رقعی
  • شابک: 978-600-437-107-0‬
  کودکان در حوادث
  در دست انتشار

  کمک به کودکان در حوادث استرس‌زا (راهنمایی برای والدین و درمانگران کودک)

  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 175
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز_ رقعی
  • شابک: 978-600-437-107-0‬
 • نیایش
  دینی

  نیایش‌های حکیمانه

  400,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 100
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد_ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-437-083-7
  نیایش
  دینی

  نیایش‌های حکیمانه

  400,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 100
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد_ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-437-083-7
 • رازهای مدیریت
  اقتصاد و مدیریت

  رازهای مدیریت افراد

  520,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 125
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-437071-4‬‬
  رازهای مدیریت
  اقتصاد و مدیریت

  رازهای مدیریت افراد

  520,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1400
  • تعداد صفحه: 125
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-437071-4‬‬
 • من علی ام
  تاریخی

  من علی‌ام

  450,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعدا صفحه: 110
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد_ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-437-108-7
  من علی ام
  تاریخی

  من علی‌ام

  450,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعدا صفحه: 110
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 500
  • نوع جلد_ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-437-108-7
 • زیستی
  روانشناسی

  بررسی اثرات زیستی

  650,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 188
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-43-093-6
  زیستی
  روانشناسی

  بررسی اثرات زیستی

  650,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 188
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-43-093-6
 • فرهنگی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات فرهنگی- جلد ۲

  860,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 294
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-102-5
  فرهنگی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات فرهنگی- جلد ۲

  860,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 294
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-102-5
 • فرهنگی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات فرهنگی- جلد ۱

  800,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 261
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-100-1
  فرهنگی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات فرهنگی- جلد ۱

  800,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 261
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-100-1
 • روانی ۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات روانی- جلد ۲

  900,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 312
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-089-9
  روانی ۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات روانی- جلد ۲

  900,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 312
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-089-9
 • روانی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات روانی- جلد ۱

  850,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 296
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-087-5
  روانی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات روانی- جلد ۱

  850,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 296
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-087-5
 • عقیدتی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات عقیدتی- جلد ۲

  580,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 160
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600437-099-8
  عقیدتی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات عقیدتی- جلد ۲

  580,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 160
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600437-099-8
 • عقیدتی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات عقیدتی- جلد ۱

  580,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 164
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-097-4
  عقیدتی۱
  روانشناسی

  بررسی اثرات عقیدتی- جلد ۱

  580,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 164
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-097-4
 • سیاسی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات سیاسی- جلد ۲

  720,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 220
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-096-7
  سیاسی۲
  روانشناسی

  بررسی اثرات سیاسی- جلد ۲

  720,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1399
  • تعداد صفحه: 220
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-096-7