عمومی

زن و اجتماع انتشارات بعثت

50,000ریال

لطیف رضوی

در امر توسعه و پیشرفت، بی‌گمان به دست آوردن اطلاعات صحیح و جامع، برای اقتصاد ملی و شکوفایی زندگی بسیار اساسی و مهم می‌نماید. به طوری که توسعه و اطلاعات در تعامل یک‌دیگرند. بحث “عدالت اجتماعی” در جوامع امروزی بیش از پیش مورد سوال قرار گرفته و در کشورهای دارای دموکراسی، بیش‌ترین تاثیر را بر افکار عمومی گذاشته است و در متعادل و یا نامتعادل کردن جامعه سهم به ‌سزایی دارد. عادت‌های اجتماعی و روش‌های قومی، که مبانی فطری و شرعی نداشته، گاهی به عنوان سنت اجتماعی بر مردم به ویژه زنان جامعه تحمیل شده و جامعه‌ی زنان با ضررها و صدمات زیادی روبه‌رو گشته است، بنابراین پرداختن به مشکلات زنان باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، جایگاه ویژه‌ داشته باشد، چراکه کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاست‌مداران جامعه، توسعه و پیشرفت کشور را همگام با مشارکت فعالانه‌ی زنان در عرصه‌ها دانسته و حضور زنان را شاخص توسعه و ترقی می‌پندارند. نیمی از جمعیت‌ جامعه را زنانی تشکیل می‌دهند که در کنترل و متعادل کردن حساس‌ترین مسائل جامعه از جمله مصرف، توسعه، بهداشت، عواطف انسانی، و تربیت، نقش انکارناپذیری دارند. به لحاظ مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف به عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت کشور، متغیرهای زیادی که در این امر دخالت دارند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته است. در این راستا، نویسنده در کتاب حاضر به بررسی جایگاه زن در طول تاریخ پرداخته و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان شاخص‌هایی مانند تحصیلات، سواد، بهداشت، و فعالیت‌های زنان را بررسی کرده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 131 g
ناشر

تاریخ نشر

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد

شابک

98-964-6067-81-3