عمومی

زمان مجازی تحول در نهادهای مجازی

140,000ریال

به‌اهتمام:سیدسعیدرضا عاملی

بدیهی است، مهم‌ترین ظرفیت جهانی که جهان جدید با آن مواجه است؛ فضا و جهان مجازی است. در فضای مجازی همه ظرفیت‌های موجود از قابلیت‌ جهانی بودن برخوردار است. بر همین اساس یکی از محوری‌ترین موضوعات مورد توجه مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، فضای مجازی است که جهان دوم، تکمیلی و جهان جای‌گزین نیز نامیده می‌شود. در کتاب حاضر، به محوری‌ترین عامل تغییر در این فضا یعنی «عامل زمان» توجه شده و در پرتو تغییر در ماهیت زمان به تغییر در نهادهای مجازی مثل شهر، نهادهای سیاسی، اقتصادی و تحول در مفهوم جامعه توسط پژوهشگران و اساتید پرداخته شده است. شهرهای مجازی شبکه‌ای و ارتباطات متقارن؛ نهادهای مجازی دموکراتیزاسیون جهانی؛ اجتماعات مجازی در وبلاگستان فارسی از جمله عنوان‌های بخش‌های کتاب است.

موضوعات:

: سازمانهای مجازی فضای مجازی

توضیحات تکمیلی

وزن 225 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد

شابک

978-600-5116-24-3