دینی

برتریهای زن

55,000ریال

نویسنده:عباسعلی محمودی

نگارنده در این کتاب با توجه به آیات مختلف قرآنی، تفاوت های بین زن و مرد را برشمرده و به بخشی از وظایف و برتری های زنان اشاره می کند. برخی از عناوین کتاب عبارت اند از: برابری در خلقت زن و مرد، کیفر سرقت، حد قذف، حقوق ضایع شده از زن، تساوی زن و مرد در پاداش اخروی، دلایل برخی برتری های زن بر مرد، زن و مرد در آزمایش الهی و طبابت زن.

توضیحات تکمیلی

وزن 220 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد

شابک

978-964-6067-63-9