اقتصاد و مدیریت

نمایش یک نتیجه

 • بازار آتی
  اقتصاد و مدیریت

  بازار آتی

  600,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1397
  • تعداد صفحه: 304
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-0318
  بازار آتی
  اقتصاد و مدیریت

  بازار آتی

  600,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1397
  • تعداد صفحه: 304
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز- وزیری
  • شابک: 978-600-437-0318
 • نظریه بازدارندگی
  اقتصاد و مدیریت

  کارایی نظریه بازدارندگی

  280,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1394
  • تعداد صفحه: 222
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-90-8
  نظریه بازدارندگی
  اقتصاد و مدیریت

  کارایی نظریه بازدارندگی

  280,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1394
  • تعداد صفحه: 222
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-90-8
 • کوانتوم
  اقتصاد و مدیریت

  کوانتوم و مدیریت کوانتومی

  200,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1394
  • تعداد صفحه: 208
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 100
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-80-9
  کوانتوم
  اقتصاد و مدیریت

  کوانتوم و مدیریت کوانتومی

  200,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1394
  • تعداد صفحه: 208
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 100
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-80-9
 • مدیریت داداری
  اقتصاد و مدیریت

  مدیریت دیداری (از تئوری تا اجرا)

  140,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • تعداد صفحه: 144
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-5116-51-9
  مدیریت داداری
  اقتصاد و مدیریت

  مدیریت دیداری (از تئوری تا اجرا)

  140,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • تعداد صفحه: 144
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-5116-51-9
 • بازکاوی
  اقتصاد و مدیریت

  بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان

  300,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • تعداد صفحه: 352
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: وزیری-شومیز
  • شابک: 978-600-5116-35-9
  بازکاوی
  اقتصاد و مدیریت

  بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان

  300,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • تعداد صفحه: 352
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: وزیری-شومیز
  • شابک: 978-600-5116-35-9
 • گذری
  اقتصاد و مدیریت

  گذری بر فعالان اقتصادی و تئوری ارزش

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1389
  • تعداد صفحه: 112
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-34-2
  گذری
  اقتصاد و مدیریت

  گذری بر فعالان اقتصادی و تئوری ارزش

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1389
  • تعداد صفحه: 112
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-34-2