ادبی

نمایش یک نتیجه

 • گل افتابگردون
  ادبی

  گل آفتاب‌گردان

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1393
  • نوبت چاپ: 1
  • تعداد صفحه: 48
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-10-6
  گل افتابگردون
  ادبی

  گل آفتاب‌گردان

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1393
  • نوبت چاپ: 1
  • تعداد صفحه: 48
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-7084-10-6
 • زیرکان
  ادبی

  زیرکان خموشند

  80,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1393
  • تعداد صفحه: 96
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-زقعی
  • شابک: 978-600-5116-74-8
  زیرکان
  ادبی

  زیرکان خموشند

  80,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1393
  • تعداد صفحه: 96
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-زقعی
  • شابک: 978-600-5116-74-8
 • دماغ
  ادبی

  دماغم را می‌خواهم

  60,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1392
  • تعداد صفحه: 56
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-18-2
  دماغ
  ادبی

  دماغم را می‌خواهم

  60,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1392
  • تعداد صفحه: 56
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-18-2
 • بازی روزگار
  ادبی

  بازی روزگار

  90,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 360
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-5116-96-0
  بازی روزگار
  ادبی

  بازی روزگار

  90,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 360
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-وزیری
  • شابک: 978-600-5116-96-0
 • سال های پر التهاب
  ادبی

  سالهای پرالتهاب: داستانی براساس یک سرگذشت واقعی

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 120
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-16-8
  سال های پر التهاب
  ادبی

  سالهای پرالتهاب: داستانی براساس یک سرگذشت واقعی

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 120
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-16-8
 • حاجی مرداد
  ادبی

  حاجی مراد

  70,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 80
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-79-3
  حاجی مرداد
  ادبی

  حاجی مراد

  70,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 80
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-79-3
 • هیزم شکن
  ادبی

  هیزم‌شکنی که جنگلبان شد

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 12
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 2000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-خشتی
  • شابک: 978-600-5116-78-6
  هیزم شکن
  ادبی

  هیزم‌شکنی که جنگلبان شد

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 12
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 2000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-خشتی
  • شابک: 978-600-5116-78-6
 • برای تو
  ادبی

  برای تو زندگی می‌کنم

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 96
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-90-8
  برای تو
  ادبی

  برای تو زندگی می‌کنم

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 96
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-90-8
 • لاموزیکا
  ادبی

  لاموزیکا

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 120
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-73-1
  لاموزیکا
  ادبی

  لاموزیکا

  50,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 120
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-73-1
 • استاد
  ادبی

  استاد و شاگرد

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 128
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-60-1
  استاد
  ادبی

  استاد و شاگرد

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1391
  • تعداد صفحه: 128
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • نوع جلد- ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-60-1
 • نامزدی
  ادبی

  نامزدی زیر سایه خیال

  40,000ریال

  محصول ناشر

  محصول تاریخ نشر

  محصول کد دیویی

  محصول تعداد صفحات

  محصول نوبت چاپ

  محصول شمارگان

  محصول نوع جلد-ابعاد

  • شابک: 978-600-5116-61-8
  نامزدی
  ادبی

  نامزدی زیر سایه خیال

  40,000ریال

  محصول ناشر

  محصول تاریخ نشر

  محصول کد دیویی

  محصول تعداد صفحات

  محصول نوبت چاپ

  محصول شمارگان

  محصول نوع جلد-ابعاد

  • شابک: 978-600-5116-61-8
 • اشک
  ادبی

  اشک عشق

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • تعدادصفحه: 144
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-38-0
  اشک
  ادبی

  اشک عشق

  100,000ریال
  • ناشر: بعثت
  • تاریخ نشر: 1390
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان: 1000
  • تعدادصفحه: 144
  • نوع جلد-ابعاد: شومیز-رقعی
  • شابک: 978-600-5116-38-0