درباره ما

موسسه انتشارات بعثت(غیر انتفاعی) در سال ۱۳۴۷ در شرایطی که جامعه نیازمند تلاش‌های روشنگرایانه‌ی علمی و احیای الگوهای دینی بوده است به همت نویسنده و سخنور نامی شادروان استاد فخرالدین حجازی و جمعی از دوستانش شکل گرفت. از آن پس تلاش کرده است با نشر آثار مفید و مورد نیاز جامعه به‌ویژه دانشگاهی سهمی هر چند اندک در آگاهی‌بخشی توسعه فکر و معرفت انسانی ایفا نماید.